S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

2

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Rektör Yardımcısı (Üye)

3

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Müh-Mim Fak. Dekan V.

4

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekanı

5

Prof. Dr.

Ahmet KAZANKAYA

Ziraat Fak. Dekanı

6

Prof. Dr.

Nur ÇETİN

İ.İ.B.F. Dekanı

7

Prof. Dr.

Musa ÖZATA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

8

Prof. Dr.

Filiz Nurhan ÖLMEZ

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekanı

9

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

10

Prof. Dr.

Cemalettin İPEK

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

11

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

12

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)