S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

         1.          

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

         2.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Üye

         3.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.

         4.          

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Müh-Mim Fak. Dekan V.

         5.          

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekanı

         6.          

Prof. Dr.

Ahmet KAZANKAYA

Ziraat Fak. Dekanı

         7.          

Prof. Dr.

Nur ÇETİN

İ.İ.B.F. Dekanı

         8.          

Prof. Dr.

Musa ÖZATA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

         9.          

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

       10.        

Prof. Dr.

Cemalettin İPEK

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

       11.        

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

       12.        

Prof. Dr.

Ersan KARA

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

       13.        

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)