S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

         1.          

Prof. Dr.

Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Rektör

         2.          

Prof. Dr.

Musa ÖZATA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

         3.          

Prof. Dr.

Ali GÜNEŞ

Tıp Fakültesi Dekan V.

         4.          

Prof.Dr.

Hüseyin ŞİMŞEK

Üye

         5.          

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Üye

         6.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Üye

         7.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.

         8.          

Prof. Dr.

Nur ÇETİN

İ.İ.B.F. Dekan V.

         9.          

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

       10.        

Prof. Dr.

Emrullah FATİŞ

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

       11.        

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

       12.        

Prof. Dr.

Ahmet KAZANKAYA

Ziraat Fak. Dekan V.

       13.        

Prof. Dr.

Ersan KARA

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

       14.        

Prof. Dr.

M.Mustafa ÖNAL

Müh-Mim Fak. Dekan V.

       15.        

 Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin İLTER 

Genel Sekreter V. (Raportör)