Yönetmelikler
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2016
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 2017
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 2010
Dikey Geçiş Yönetmeliği 2010
Yatay Geçiş Yönetmeliği 2010
Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği 2010

Not: Güncel yönetmeliklere http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx sayfasında "Ahi Evran Üniversitesi" ifadesini aratarak ulaşabilirsiniz.


Yönergeler
Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi 2013
Erasmus Değişim Programı Yönergesi 2010
Öğrenci Burs Destek Yönergesi 2016
Çift Anadal Programı Yönergesi 2013
Öğrenci Konseyi Yönergesi 2007
Özel Öğrenci Yönergesi 2012
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi 2015
Yandal Programı Yönergesi 2013
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge 2016