Üniversitemizin 28.04.2023 tarihli senato kararı uyarınca aşağıda belirtilen okul ve bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 yıl isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık öğrenimi görmek için başvurularını 11 Ekim 2023 tarihine kadar ekte bulunan dilekçe ile kendi birimlerine yapabilirler. İlgili öğrencilere duyurulur.

Ek-1 Genel İstek Formu 

Ek-2 İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Uygulama Yönergesi