Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı. 1 Temmuz 2022 tarihinde Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen toplantıya Vali Buhara’nın yanı sıra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, milli eğitim müfettişleri ve okul müdürleri katıldı.


Eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda toplumsal ihtiyaçlara yönelik ilke ve yöntemler üzerinde duruldu. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ilimizin Türkiye geneli sınavlarda gösterdiği başarının önemli olduğunu bu başarını sürdürülmesi noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesini ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden azami ölçüde yararlanılmasını istedi. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın da Kırşehir’in eğitimde marka olduğunu vurguladığı konuşmasında ‘’İstatistiklere yansıyan ve sürekliliği olan bir başarı var. Bizde üniversite olarak gerekli iş birlikleri ve çalıştaylar yoluyla il milli eğitimine katkı vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu başarı artarak devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.