Doçentlik sözlü sınav takvimine ulaşmak için tıklayınız.