Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsümüzün ev sahipliğinde 16-18 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacak olan Üçüncü Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi’ne bildiri özeti gönderme süresi  8 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Kongrenin amacı, Sosyal Bilimler alanında çalışmalar yapan genç bilim sevdalılarını bir araya getirmek, tecrübe paylaşımına aracılık etmek, çalışma alanları ile ilgili konuları, alanında uzman öğretim üyelerinin moderatörlüğünde sunmalarını sağlamak ve akademik hayata hazırlamaktır.

Yükseklisans ve doktora öğrencileri ile danışman hocaların katılacağı kongre ile ilgili detaylara https://kapsosbil2021.ahievran.edu.tr  adresinden erişebilirsiniz.