Karar Tarihi :
27.04.2021

Karar No       : 2021/…5…

Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 27.04.2021 tarihinde saat 16:00 da Online olarak toplanmış olup;  26 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısında alınan kararlar, 26.04.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi ile 27.04.2021 tarih ve 2021/25-26 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda; kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla hâlihazırda uygulanmakta olan 14.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) Kararlarına yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde Üniversitemizde uygulanmak üzere salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla aşağıdaki kararları almıştır.

  1. 04.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde Üniversitemiz hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek şekilde (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilmiştir. Bu dönemde; uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelimizin ikametlerinden ayrılmamalarına, mesaiye gelecek personelimiz için ise birim amirleri tarafından görev olur belgesi düzenlenmesine,
  1. Üniversitemiz hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari personel sayısı ve çalışma saatleri belirlenirken, akademik ve idari birimlerimizde idari personelin çalışma saatlerinin belirtildiği görev belgesi yetkili yönetici tarafından verilecektir. Akademik personelin çalışma saatlerinin belirtildiği görev belgesi ise ilgili akademik personelin talebi üzerine uzaktan yapılamayan, kampüste yapılması gereken ders ve çalışmalar doğrultusunda yetkili yönetici tarafından verilecektir.
  1. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren servislerin, saatleri (09.30-16.10) ve güzergahları aynı kalmak kaydıyla servislerde oturma kapasitesinin servis içi fiziki mesafe ve maske kurallarına uyacak şekilde %50 ile sınırlandırılmasına (1 dolu 1 boş), servislerde ayakta personel bulundurulmamasına, her servis sonrası periyodik olarak araç içlerinin dezenfekte edilmesine,
  1. Üniversitemizde tam kapanma sürecinde yüz yüze yapılacak olan tüm dersler ve sınavların ertelenmesine veya iptal edilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖREVİ

ADI SOYADI

İMZA

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

 

BAŞKAN YARD.

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

 

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

 

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

 

ÜYE

Doç. Dr. Remzi CAN

 

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

 

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

 

ÜYE

Doç. Dr. Emine TANIŞ

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

 

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Osman Savaş ÇETİNER

 

ÜYE

Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

 

ÜYE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL

 

ÜYE

Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT

 

Raportör

Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI

 


İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi