Karar Tarihi :
14.04.2021

Karar No       : 2021/…4…

              Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 14.04.2021 tarihinde saat 16:00'da online olarak toplanmış olup;  14 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 14.04.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi ve 14.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda; Üniversitemizde salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik  faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla aşağıdaki kararları almıştır.

  1. Cumhurbaşkanlığı 2021/8 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesi doğrultusunda 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren çalıştırma biçimine bakılmaksızın uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilmek üzere Üniversitemizde görev yapan tüm personelden, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılmasına,
Bu genelge kapsamında çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmalarına, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit sayılmasına, bu çalışanların, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmaması ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönmesine,  Üniversitemizde görev yapan tüm personelin çalışma başlama ve bitme saatlerinin 10.00-16.00 (sürekli işçiler için 09.00-16.00) olarak belirlenmesine,
 
  1. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren halı saha, ve kapalı spor salonlarının 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine,
  1. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına, yüz yüze yapılacak toplantı ve etkinliklerin 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar iptal edilmesine,
  1. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren servislerin yeni mesai saatlerine göre düzenlenmesine,  servislerde oturma kapasitesinin servis içi  fiziki mesafe ve maske kurallarına uyacak şekilde %50 ile sınırlandırılmasına, servislerde ayakta personel bulundurulmamasına, her servis sonrası periyodik olarak araç içlerinin dezenfekte edilmesine,
  1. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için Üniversitemizde nizamiye giriş noktasında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılması, birim amirleri tarafından personelin HES kodu sorgulamasının yapılması, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere azami düzeyde uyulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖREVİ

ADI SOYADI

İMZA

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

 

BAŞKAN YARD.

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

 

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

 

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

 

ÜYE

Doç. Dr. Remzi CAN

 

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

 

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

 

ÜYE

Doç. Dr. Emine TANIŞ

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

 

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Osman Savaş ÇETİNER

 

ÜYE

Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

 

ÜYE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL

 

ÜYE

Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT

 

Raportör

Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI

 

 


Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İçişleri Bakanlığı Genelgesi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı