1966 yılında Malatya’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.  1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru oldu.  İki yıl mecburi hizmeti takiben 1992 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde üroloji asistanı olarak ihtisasa başladı. 1997 yılında üroloji uzmanı oldu. Takiben aynı klinikte başasistan olarak çalışmaya başladı. 1997-1999 yılları arasında Diyarbakır Asker Hastanesi Üroloji Kliniği’nde üroloji uzmanı olarak vatani görevini yaptı.  2006 yılında üroloji doçenti ünvanını aldı.  2012 yılında Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Profesör kadrosunda çalışmaya başladı.

Penis cerrahisi, seksüel disfonksiyonlar, erkek infertilitesi ve çocuk ürolojisi konuları ile daha yakın olarak ilgilenmektedir.  İyi derecede ingilizce bilmektedir.  Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, Çocuk Ürolojisi Derneği, Avrupa Üroloji Birliği üyesidir.

Bilimsel kariyerindeki uluslararası dergilerde yayımlanmış 21 makalesi, uluslararası toplantılarda sunulan 7 tebliği, ulusal dergilerde yayımlanmış 24 makalesi, ulusal toplantılarda sunulmuş 34 tebliği, 12 başvuru kitabındaki bölüm yazarlığı ve davetli olarak yapmış olduğu 17 bilimsel konuşma bulunmaktadır.