1969 Ankara Doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Lisansını (1993), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yüksek Lisansını (1997), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktorasını (2002) tamamladı.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. (1994-2004) Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yrd.Doç. Dr. Olarak görev yaptı.(2004-2006) Halen Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. Olarak çalışmaktadır.(2006-…)  

Uzmanlık alanları; Kişilerarası iletişim ve Kariyer (Meslek)  Danışmanlığıdır.