5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen AHİYÖS sonucuna göre üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazananların, online başvuruda belirtmiş olduğu tercihlerden birine kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için YÖK Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yurt Dışı öğrenci Alım Kontenjanına Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesine göre evrakları değerlendirilecek olup kesin kayıt işlemleri değerlendirme sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

21 Kasım 2023 Salı gününe kadar kayıt esnasında gerekli evraklarınızı Dış İlişkiler Ofisine getirmeniz gerekmektedir.

Spor Bilimleri Fakültesini tercih eden adaylar, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olan özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrencilik hakkı kazanacaklardır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 


Kayıtlar şahsen Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Vekalet ile kayıt yapılmamaktadır.18 yaşından küçük olanların kayıt olabilmeleri için Muvafakatname gerekmektedir.

(1) Lise Diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi.
(2) TC uyruklu veya Çift uyruklu olan adayların, Öğrenim gördükleri kurumdan Lise öğrenimlerinin tamamını(Türkiye veya KKTC dışında) yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösteren belge getirmesi zorunludur.
(3) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden
alınacak “ Denklik Belgesi ”. (Denklik belgeleri için 3 ay ek süre verilecektir)
(4) Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi.
(5) Ahi YÖS veya Tr YÖS sınav Sonuç Belgesi .
(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yasal ikametinin olup olmadığına bakılacaktır.
*Öğrencinin Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir.
*Vize muafiyeti süreleri her ülke için farklı uygulanmaktadır. *Öğrenciler Ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler.
(7) Mavi Kartlılar için Mavi Kart fotokopisi
(8) Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.)
(9) Pasaport ve Türkçe çevirisi

*Kişinin Başvuru ve/veya kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.


According to the results of AHİYÖS (Higher Education Institutions Examination for Foreign Students) held on November 5, 2023, those who have qualified to become students at our university, based on their preferences indicated during the online application, will have their definitive registration procedures carried out in accordance with the YÖK (Council of Higher Education) Regulations on Acceptance of Students from Abroad and the Directive on Application and Registration for Foreign Students Quota at Kırşehir Ahi Evran University.

You are required to bring the necessary documents during the registration process to Foreign Affairs Office by Tuesday, November 21, 2023.

Candidates who choose the Faculty of Sports Sciences will be granted the right to enroll as students based on the results of the special aptitude test organized by the Faculty of Sports Sciences.