EXAM PREPARATION

What candidates who will take the exam should bring with them:

It is recommended that you arrive at the exam building at least 30 minutes before the exam time. Candidates who are late for the exam within the first 25 minutes after the exam start time will be admitted to the exam. Candidates who arrive after the specified time to take the exam will not be admitted to the exam.

There are a total of 80 questions in the test booklet for you to answer. You must mark your answers on the answer sheet according to the question number. If you have not filled out an optical form before, you can ask the hall attendant for help on how to mark.

It is forbidden to use cell phones or electronic devices during the exam. If possible, they should not bring them, but in case of necessity, they should be in the candidate's bag or pocket in a closed position during the exam.

You do not need to be warned about cheating and similar behaviors that violate the exam rules. When an official detects such behavior, he/she may terminate your exam. Therefore, it is recommended that you act in accordance with the exam rules.

If you wish, you can keep one 500ml water with you during the exam.

RULES TO BE CONSIDERED IN THE EXAM BUILDING

IMPORTANT WARNINGS


SINAVA HAZIRLIK

Sınava girecek adayların yanlarında getirmesi gerekenler:

Sınav saatinden en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunmanız önerilir. Sınavın başlama saatinden sonra ilk 25 dakika içerisinde sınava geç kalan adaylar sınava alınacaktır. Sınava katılmak için belirtilen süreden sonra sınava gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav kitapçığında yanıtlamanız için toplam 80 adet soru bulunmaktadır. Yanıtlarınızı cevap kağıdında soru numarasında uygun olacak şekilde işaretlemeniz gerekmektedir. Eğer daha önce optik form doldurmadıysanız salon görevlisinden nasıl işaretleme yapacağınız konusunda yardım isteyebilirsiniz.

Sınav sırasında adayın cep telefonu ya da elektronik cihazları kullanması yasaktır. Mümkünse getirmemesi ancak zorunlu hallerde sınav sırasında kapalı konumda adayın çantasında ya da cebinde olmalıdır.

Kopya ve benzeri sınav kurallarına aykırı davranışlarda görevlilerin sizi uyarması gerekmez. Görevli böyle davranışları tespit ettiğinde sınavınızı sonlandırabilir. Bu nedenle sınav kurallarına uygun olarak hareket etmeniz önerilir.

Sınav sırasında isterseniz yanınızda bir adet 500ml su bulundurabilirsiniz.

SINAV BİNASINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

ÖNEMLİ UYARILAR

Sınav sonrasında soru kitapçığı ve cevap kağıdının eksiksiz ve hasarsız bir şekilde görevliye teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelere zarar vermeniz durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Tarih: 05.11.2023, Pazar 
Saat: 13:30 
Sınav Yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi