Üniversitemiz tarafından düzenlenecek Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Sınavı (AHİYÖS); Türkiye’de, 17 Eylül pazar günü 13:30’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, Azerbaycan Bakü’de 17 Eylül pazar günü 14:30’da Milli Eğitim Bakanlığı Bakü Türk Anadolu Lisesinde düzenlenecektir.

Sınava girecek aday öğrencilerimize başarılar dileriz.The Foreign National Student Admission Exam (AHİYÖS) organized by our university will take place as follows:

In Turkey, on Sunday, September 17th, at 13:30, at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Kırşehir Ahi Evran University.

In Baku, Azerbaijan, on Sunday, September 17th, at 14:30, at the Ministry of National Education Baku Turkish Anatolian High School.

We wish success to all the candidates who will take the exam.