Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanelerde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önemle rica olunur.

Müracaat İçin Gerekli Evraklar:

1- Öğrenci Belgesi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Fotoğraf (1 Adet)

4- Banka Hesap Numarası 

5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

6- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

7- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Burs Alanların, Burs Miktarını Gösterir Belge 

8- Sağlık Raporu 

İletişim : 0386 280 43 71