Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu 06.09.2021 tarih ve 2021/9 sayılı toplantısında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararları almıştır;

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde önlisans, lisans ve lisansüstü teorik ve uygulamalı eğitimlerin Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi dikkate alınarak yüz yüze yapılmasına, yapılacak eğitimlerin öğrenci sayıları, derslik kapasiteleri ve COVID-19 önlemleri dikkate alınarak dönüşümlü veya seyreltilmiş şekilde yürütülmesine,

2. Yüz yüze yürütülecek derslerde mücbir sebepler gereği şube sayısının artırılabileceğine veya azaltılabileceğine, ders sürelerinin her bir ders saati için asgari 30 dakika olarak uygulanabileceğine, bu konudaki uygulamaya ilgili akademik birim yöneticilerinin karar vermesine,

3. Ders programının tamamı yüz yüze yürütülemeyecek olan programlarda 3+1 (Türk Dili, İnkılap Tarihi, İngilizce + ek bir ders) dersler de dahil edilerek %40 a kadar uzaktan eğitim yapılabilmesine, uzaktan yapılacak derslerin sürelerinin her bir ders saati için asgari 30 dakika olarak uygulanabilmesine, uzaktan yapılacak derslere akademik birim yöneticilerinin karar vermesine,

4. Yüz yüze yapılması planlanan derslerin pandeminin seyrine göre gerekli hallerde akademik birim yöneticilerinin tekrar değerlendirip uzaktan eğitim yöntemleri ile yapabilmesine,

5. Bütün sınavların yüz yüze yapılmasına ancak gerekirse pandemi seyrine göre sınavların yapılma usul ve esaslarının yeniden değerlendirilebileceğine,

6. Yüz yüze eğitime katılabilmesi için öğrencilerin aşı kartı, en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ve HES kodu ibraz etmelerine,

7. Üniversitemizin bütün açık ve kapalı alanlarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi kapsamında belirlenen usul ve esaslara ve KAEÜ KOV-KOM komisyonunun aldığı kararlara uygun hareket edilmesine,

8. Tüm akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimizin aşılarını tamamlamaları, eğitim öğretim döneminin sağlık ve güven içerisinde sürdürülebilmesi ve risklerin azaltılması ve kesintiye uğramaması için gereklidir. Bu bağlamda Üniversitemizin maske, mesafe ve hijyen uygulamaları yanında aşılama programlarını güçlü bir şekilde desteklediğinin mensuplarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına, karar verilmiştir.