2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesi ve Yükseköğretim Kurulunca 01/09/2009 tarihinde yürürlüğe konulan “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları” doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı çalışacak öğrenci alınacaktır.

Ekte yer alan başvuru formu ve istenilen belgelerin en son 18 Ekim 2019 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Ek 1: FR 99 numaralı Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru formu

Ek 2:Başvuruda istenen evraklar