Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleşen 258. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler toplantısına katıldı. Toplantılara çok sayıda üniversitenin rektörü de iştirak etti.

 

Üniversitemiz YÖK’ün Hedefleri Doğrultusunda Ar-Ge ve Kalite Çalışmaları Yapıyor

258. Üniversitelerarası Kurul (UAK) Toplantısı Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Üyeleri ve Üniversite Rektörleri katıldı. Toplantıya üniversitemiz adına ise Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil katıldı. Toplantısı açış konuşması Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapıldı. YÖK Başkanı Özvar, konuşmasında eğitim, araştırma ve hizmette mükemmeliyetin sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu, üniversiteleri kalite sürecine uyum yönünde sürekli teşvik edip desteklediklerini belirtti. Üniversitemizin yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve kalite de öncü rol oynamasıyla YÖK’ün hedefleri arasında paralellik olduğu gözlemlenirken ilerleyen süreçte bulunulan konumun daha da ileriye götürüleceği belirtildi.


"Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Toplantısı” Bitlis Eren Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

Rektör Karahocagil Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile 25 üniversite rektörünün katıldığı "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Toplantısına" Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ile katıldı. Karahocagil, toplantı öncesi üniversite rektörleriyle birlikte Bitlis merkezde bulunan İhlasiye Medresesi, Feyzullah El Ensari türbesi, Tarihi El-Aman Hanı ve Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Daha sonra toplantıya geçilirken toplantıda konuşan Özvar, YÖK olarak, yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı"nı 25 üniversiteyle başarılı şekilde yürüttüklerini söyledi. YÖK'ün, yükseköğretimin tüm süreçlerinde çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediğini belirten Özvar, şöyle konuştu: "Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. YÖK tarafından 25 üniversitemizin katılımıyla yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programıyla üniversitelerin, eğitim öğretim ve araştırma geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır."

Toplantının sonunda Özvar, üniversitenin yöneticileriyle akademik kadronun üniversite-öğrenci iş birliğini güçlendiren projelere öncelik vermesinin gerekliliğine dikkat çekerek, üniversitenin yükseköğretimde yenilikçi yaklaşımlar benimsemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olan üniversitemizin de projelerini başarılı bir şekilde yürüttüğü bildirilirken katma değeri yüksek, ihracatta basamak atlatacak ürünler ve yetişme koşulları üzerinde çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.