Tercih yapacak gençler, Neden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sorusunun cevabı bu yazımızda! Gelin 10 fakültemizi birlikte tanıyalım…


Eğitim Fakültemiz!

’’Köklü Bir Öğretmen Yetiştirme Tarihi Olan, Başarılı Mezunlarla İstihdama Katkı Sunan, Kamuya Yerleşmede İlk 6’da Olan Fakülte…’’

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştiren kurumlar arasında köklü bir tarihi geçmişe sahip. Fakültemizin temeli, 1961’de kurulan Erkek Öğretmen Okuluna dayanmaktadır. Erkek Öğretmen Okulu, ilkokuldan sonra 7 yıl eğitim-öğretim gören öğrencilerin sınıf öğretmeni olarak yetiştirildiği bir eğitim kurumu olarak hizmet vermekteydi. Kurum, 1992’de “Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi” adını almıştır. Son olarak kurumumuz, 17 Mart 2006’da kurulan “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi” bünyesinde, farklı branşlarda öğretmen yetiştirmeye devam etmektedir.

Fakültemiz 2018 yılı Güz Dönemi itibariyle, Bağbaşı yerleşkesinde (merkez yerleşke) bulunan yeni, modern ve tam donanımlı binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere taşınmıştır. Yeni Fakülte binamız konumu itibarıyla Üniversitemizin kalbinde (merkezinde) yer almaktadır. Bu yönüyle, öğrencilerimiz her türlü imkana kolaylıkla erişebilmektedir. Öğrenci yemekhanesi, kafe, kütüphane, Kongre ve Kültür Merkezi, stadyum, bankamatik, Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gibi öğrenciler için önemli olan birim ve yerlere oldukça yakın bir konumdadır. Ayrıca 18.000 m2 kapalı alana sahip Fakülte binamızda; 72 derslik, 171 ofis, Fen Bilgisi Uygulama Laboratuvarları, Sosyal Bilgiler Eğitimi Dersliği, Coğrafya Laboratuvarı, Matematik Eğitimi Dersliği, FETEM Dersliği, özel öğrenci okuma salonları, bölüm toplantı salonları ve psikolojik danışma odaları yer almaktadır.

Fakültemiz insan kaynakları bakımından oldukça zengin ve donanımlı bir yapıya sahiptir. Akademik olarak oldukça güçlü kadromuzla eğitim-öğretim hizmet vermeye devam etmektedir. Fakültemizde; 22 Profesör, 24 Doçent, 26 Dr. Öğr. Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve 19 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 97 akademik personel görev yapmaktadır. Bu yönüyle, Türkiye’deki öğretmen yetiştiren kurumlar arasında Fakültemiz oldukça yeterli bir konumdadır.

Fakültemiz KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına göre öğrenci yerleştirmelerinde başarısıyla ön plana çıkıyor. Fakültemiz kamuya öğrenci yerleştirmede tüm üniversiteler arasında ilk 6 sırada yer almaktadır. Ayrıca Fakültemiz, Yükseköğretimde İşgücü Piyasası Endeksi (YİPE) verilerine göre, bütün öğretmenlik programları arasında %66,80 ortalamasıyla, 9. sırada yer almaktadır. Bu veriler, Fakültemiz mezunlarının işe yerleşme ve istihdama katılma oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir.

2016 yılında Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında, pilot çalışma ile başlayan "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi" (AYDEP) Türk Patent ve Marka kurumu tarafından 2022 yılında tescillenerek, "Ahi Yeterliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı" (AYDEP) öğrenme yönetim sistemi olarak Üniversitemiz genelinde kullanılmaktadır. 2022 yılında, Üniversitemizin Senato Kurulu kararıyla Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde AYDEP kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemiz kalite çalışmalarının önemli bir boyutunu paydaş ilişkilerinin yönetimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda her dönem çevrim içi olarak "Öğrenci Memnuniyet Anketi" yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Fakültemiz 2019, 2020, 2021 ve 2022 öğrenci memnuniyet anketleri sonuçlarına göre memnuniyet oranı düzeyinde, Üniversitemiz genel ortalamasının üzerinde bir memnuniyet oranına sahip olmuştur.Fen Edebiyat Fakültemiz!

’’Bilim Dünyasına Yön Veren Alanında Uzman Bireyler Yetiştiren Fakülte…’’

 Bilim dünyasının, bilimsel araştırmalarım omurgasını oluşturan temel bilimler alanındaki bölümleriyle eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültesi 133 Akademik Personeli, 26 Derslik, 36 Araştırma ve öğrenci Laboratuvarları, 3 Bilgisayar Laboratuvarı, 2 Konferans Salonu, 12.000’den fazla kitabıyla Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla Üniversitemizin en donanımlı fakültelerinden biridir.

Fakültemizin amacı uluslararası nitelikte öğretim elemanlarıyla araştıran, düşünen, düşündüren, sorgulayan bireyler yetiştirmek ve paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli  ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir Fakülte olmaktır. Fakültemiz akademik personeli ulusal ve uluslararası yayınlarıyla bilim dünyasına katkı sağlarken birçok uluslararası projede de görev almak suretiyle bilimsel ve kültürel alanlarda önemli çalışmalar da ortaya koymaktadırlar.
Fakültemizin bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz pedagojik formasyon almak şartıyla öğretmen olabilecekleri gibi kendi alanlarında aldıkları üst düzey akademik eğitim sonucu edindikleri bilgi ve becerileriyle kamu kurum ve kuruluşlarında da istihdam edilebilmektedirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz!

’’Kaymakamlık, İdari Hâkimlik, Mali Müşavirlik Sınavları; Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığına Hazırlayan Fakülte…’’

Geleceğimizin yöneticilerini, devlet adamlarını, bürokratlarını ve diplomatlarını yetiştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde kaliteli ve verimli eğitimler verilmektedir. Yurtiçi ve yurt dışında eğitim almış olan uzman kadromuzla gençlerimize kendilerini yetiştirme fırsatlarını sunuyoruz. İktisadi ve idari bilimlerin çağdaş gelişmelerine göre hazırlanan ders müfredatlarımız aynı zamanda öğrencilerimizi KPSS sınavlarına hazırlamaktadır (kaymakamlık, idari hâkimlik ve mali müşavirlik sınavları; gelir uzman yardımcılığı, vergi müfettiş yardımcılığı, SGK denetmen yardımcılığı, farklı kurumlarda uzman yardımcılığı vb.). Cumhurbaşkanlığımızın Staj Kapısı uygulaması ile Fakültemiz öğrencilerine farklı kamu kurumlarında staj imkanı sağlanmıştır. Bugüne kadar öğrencilerimiz valilikler, farklı bankalar, Göç idaresi, EPDK kurumu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü gibi farklı kurumlarda staj yapmışlardır. Fakültemiz mezunları aynı zamanda özel sektörde istihdam sağlayabilmekte olup, istedikleri taktirde akademik kariyer de yapabilmektedirler: Fakültemiz bünyesinde 4 yüksek lisans programı ve 2 doktora programı ile eğitim verilmektedir. Ayrıca Uluslararası İlişkiler bölümümüz derslerinin %30’unu İngilizce vermektedir, İngilizce bilmeyen öğrencilerimiz bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almaktadırlar. İyi bir yabancı dil eğitiminin ardından fakültemiz öğrencileri farklı programlarla yurt dışında staj yapabilmekte, öğrenci değişim programlarıyla bir dönem veya bir yıl yurt dışında eğitim alabilmektedirler.

İslami İlimler Fakültemiz!

’’Ahi Evran-ı Velinin Öğretilerini İnsan Yetiştirme İdealine Dönüştürmüş Adaylar Yetiştiren Fakülte…’’

İslami İlimler Fakültesi, 8 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş, 2018 yılında öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2022 yılında vermiştir. Fakültemizin misyonu, millî ve evrensel değerleri benimsemiş, çağın gerektirdiği teknik ve insani becerilere sahip nitelikli insan yetiştirmek; meslekî dil becerisine sahip, din eğitimi ve hizmetlerinde yetkin mezunlar yetiştirmektir.

Fakültemiz üç bölüm, on bir anabilim dalı ve bir yüksek lisans programına sahiptir. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarının tarih, usul, literatür ve temel kavramlarını lisans düzeyinde bilen ve kullanan, temsil kabiliyetine sahip, etkili iletişim kurabilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, ahlaki ilkelere bağlı, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, sosyal sorumluluk ve adalet duygusu gelişmiş, çevresine duyarlı, örnek ve önder bireyler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca program yeterliklerine bezenerek eğitimlerine devam ederken bir taraftan da istihdam edilecekleri alanların teorik bilgilerini ve uygulama tecrübesini edinmektedirler. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz aynı zamanda pedagojik formasyona sahip olmakta ve İlahiyat Fakülteleri diplomalarıyla eş değer diploma almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iki dönem okullara giderek öğretmenlik uygulaması deneyimi yaşamaktadırlar. Öğrencilerimiz istihdam edilebildikleri Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik olarak da İl Müftülüğünde altı hafta din hizmetleri deneyimi edinmektedirler. Bu çerçevede sosyal hizmet alanlarında, alo fetva biriminde, Kuran Kursu ve Camilerde din hizmetleri deneyimi yaşamaktadırlar.

32 çeşit mesleğin gelişimine öncülük etmiş, ahlak ve sanat değerleriyle Ahilik Teşkilatının ilkelerini belirlemiş olan Ahi Evran-ı Velinin öğretilerini insan yetiştirme idealine dönüştürmüş bir Yüksek Din Öğretimi tecrübesi için İlahiyatçı adaylarını fakültemize davet ediyoruz.

Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz!

’’Geleceği Tasarlayan Yenilikçi İnsanlar Yetiştiren Fakülte…’’

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Üniversitemizin Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesinde bulunmakta ve ofisler, derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, kafeterya, seminer ve toplantı salonlarından oluşan 14.755 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Fakültemiz, 85 Akademik Personel ile çalışmalarını 11 Bölümde ve 40 Anabilim Dalında sürdürmektedir. Fakültemizde 6 idari personel bulunmaktadır. Fakültemizin, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde toplam 799 öğrenci öğrenim görmektedir. Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere bağlı, ülkemiz ihtiyaçları ve global gelişmeler doğrultusunda, meslek bilinci ve sorumluluğuna sahip, teorik ve pratik eğitimini uygulama sahasına başarıyla aktarabilen, girişimci, üretken, yenilikçi, ekip çalışmasında başarılı ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi mühendis ve mimarlar yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde ilgili alt disiplinlerde ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptırmak, bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilme standartlarına sahip olabilme hedefinde eğitimde üst seviyelere erişmek misyonuna sahiptir. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanlardaki örnekleriyle rekabet edilebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip olan, öğrenci öğretim elemanı ve çalışanlarımızın verimliğini en üst düzeye çıkarmak, bölgesel kalkınma projelerine önderlik etmek, eğitime ve AR-GE’ye katkı sağlayabilecek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürdürülebilir işbirliği geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen saygın ve tanınmış bir fakülte olmak vizyonu ile her geçen yıl yeni bilimsel başarılar elde etmektedir. 2022 YKS ile İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde: Yapı Anabilim Dalı, Geoteknik Anabilim Dalı, Hidrolik Anabilim Dalı, Mekanik Anabilim Dalı, Ulaştırma Anabilim Dalı, Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı, Yapı Yönetimi Anabilim Dalı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde: Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı, Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı, Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı, Elektronik Anabilim Dalı, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı, Telekomünikasyon Anabilim Dalı, Elektrik Makineleri Anabilim Dalı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde: Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı ve Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemiz!

’’Sanatçı Bireyler Yetiştirme Hedefi Olan Fakülte…’’

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültemizin hedef kitlesi görsel ve işitsel alanlarda, sanatsal yeteneğe sahip bireyler yetiştirmektir. Geleneksel Türk Sanatları ve Müzik Bölümlerimizde alanında uzman eğitimcilerimizle sanatsal yeteneğe sahip, yaratıcı sanatçı kimliğe sahip bireyler hedefiyle eğitimlerimiz devam ediyor. Amacımız, bölgesel ve yerel düzeyde sanatsal ve bilimsel platformlarda tercih edilen; paydaşlar ile etkileşimi sürekli olan,  yerel düzeyde özellikle abdal kültürü olmak üzere sanatsal ve estetik duyarlılık oluşturan bir fakülte olmak. Fakülte olarak ulusal ve yerel düzeylerde sanatsal eğitim öğretim sunan, sanatçı bireyler yetiştiren, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapan, bilimsel araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini yürüten bir fakülte olarak yolumuza devam ediyoruz.Sağlık Bilimleri Fakültemiz!

’’Hemşirelik, Ebelik ve Çocuk Gelişimi… Mezunlarının Tamamı Neredeyse İlk Yıl İşe Yerleşen Fakülte…’’

Köklü bir geçmişe sahip olan Sağlık Bilimleri Fakültemiz, ülkemizin gereksinim duyduğu sağlık profesyonellerini yetiştirmek amacıyla; Hemşirelik (Normal ve İkinci Öğretim), Ebelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde öğrenim gören toplam 1748 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Henüz aktif olmayan Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi ve Gerontoloji bölümlerine ise önümüzdeki yıllarda öğrenci alınması planlanmaktadır.

Fakültemizde her biri kendi alanlarında yetkin ve deneyimli 19 öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 37 akademik personel görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları teorik dersler ve sahada yaptığı uygulamalarla, mesleki açıdan en üst düzeyde nitelik kazanarak mezun olmaktadır. Bölümlerimizden mezun olan öğrencilerin neredeyse tamamı ilk yıl içerisinde işe yerleşmektedir. Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerimiz KPSS başarı oranı ile her yıl adından söz ettirmektedir.

Fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimize lisansüstü eğitim yapma imkânı da sunulmaktadır. Hali hazırda Hemşirelik Bölümümüz bünyesinde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarında yüksek lisans programımız mevcut olup, Ebelik alanında yüksek lisans programı açma çalışmalarımız devam etmektedir.

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Dergimizde hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin makalelerine yer verilerek akademik manada gelişmelerine için destek sağlanmaktadır. Güçlü bir akademik kadro ve fiziki altyapıya sahip olan Ebelik Bölümümüzün SABAK tarafından akredite edilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup yılsonuna kadar akreditasyon sürecinin tamamlanması öngörülmektedir.

 

Spor Bilimleri Fakültemiz!

’’Milli Sporcular ve Şampiyonlar Çıkartan Fakülte…’’

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 23.06.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılıp yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.Fakülte bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü bulunmakta ve fakülte 760 öğrencisiyle hizmet vermektedir.

Fakültemizde, 5 adet derslik, 6 adet amfi derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 10 adet idari ofis ile öğretim elemanlarına ait 18 adet ofis bulunmaktadır. Fakültemizde 1 adet seminer salonu, 2 adet toplantı salonu ve 1 adet kantin bulunmaktadır. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin KPSS sınavı sonucuna göre yerleşme oranı oldukça yüksektir.

Yine Fakültemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı, Hareket ve Antrenman Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sporda Psikososyal Alanlar Tezli Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Fakültemizde; 1 Profesör, 7 Doçent, 7 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı ve 8 idari personel ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Spor Bilimleri Fakültemizde 1 Atletizm-Futbol Sahası, Yüzme Havuzu, Jimnastik Salonu, Güreş Salonu, Boks, Karate ve Taekwondo Salonu, 2 Adet Spor Salonu, 1 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Basketbol- Voleybol Sahası bulunmaktadır. Fakültemizin kullanımına sunulmuş 1’er adet Anatomi Laboratuvarı, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Laboratuvarı, Kinantropometri Laboratuvarı, Sporcu Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.

Tıp Fakültemiz!

’’26 Laboratuvar, 16 Derslik, 4 Amfi, 3 Elektronik Sınav Salonu, 9 Osce Sınav Salonu ve Kadavra Üzerinde Eğitim Veren Fakülte…’’

Tıp Fakültemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında eğitim hayatına başladı, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. 2020 yılı Ocak ayında tamamlanan kendi binasına taşınan Tıp Fakültemizin yeni Temel Tıp Bilimleri Binası; 26 laboratuvar, 16 derslik, 4 amfi, 3 elektronik sınav salonu, 9 OSCE sınav salonu ve 23 ofis olmak üzere 17.338,25 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Binasında 7 öğrenci laboratuvarı, 1 Tıp Fakültesi ARGE laboratuvarı ve 1 Deney Hayvanları Laboratuvarı bulunmaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 2 kadavra alınarak Anatomi Laboratuvarlarında kadavra üzerinde anatomi eğitimi verilmeye başlandı.

Sağlık hizmeti sunumu yanında Tıpta Uzmanlık Eğitimini ve Dönem 4-5 stajları ve Dönem 6 intörn uygulamalı eğitimlerini yürüttüğümüz,  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan Dekanlık Ofisinde ise 10 derslik, bir okuma salonu olmak üzere toplam 550 m2 kapalı alana sahip 12 adet çok amaçlı oda bulunmaktadır. Fakültemiz birimlerinde 19 Profesör, 20 Doçent, 62 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 101 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Tıp Fakültemizin eğitim programının yönetilmesinde Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) isimli öğrenme yönetim sistemi yazılımı kullanılmaktadır. Bu sistemde müfredatın tamamı elektronik ortama taşınmış olup, kuramsal sınavların tamamı bilgisayar üzerinden hiyerarşik olarak belirlenen öğrenme hedeflerine sadece o hedefleri ölçen sorular önceden girilerek oluşturulan soru bankası üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Klinik uygulama sınavları ve yeterlik odaklı performans sınavları simule poliklinik ortamlarında veya gerçek hayat ortamında uygulanabilmektedir.  Performans sınavları için Tıp Fakültemiz içinde 9 simule poliklinik odası, iki debrifing odası ve birer öğrenci bekleme ve öğretim üyesi gözlem odasından oluşan Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) salonumuz oluşturulmuştur. Yine program değerlendirme ve geliştirme basamakları öğrenme yönetim sistemi üzerinden alınan geribildirimlerle planlanabilmekte ve uygulanması takip edilebilmektedir. Böylece eğitimde yeterliğe dayalı kalite güvencesi sistemi fakültemizde ilk öğrenci alımı ile başlamış ve halen kararlılıkla yürütülmektedir.

Öğrenci alımından ilk mezununu verene kadar 5 ulusal öğrenci sempozyumu ve bir uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi düzenleyen Tıp Fakültemiz, ulusal ve uluslararası endekslerde taranan Ahi Evran Tıp Dergisi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Deney Hayvanları Laboratuvarı ve Tıp Fakültesi ARGE Laboratuvarı ile araştırma alanında da geleceğe umutla bakmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanılan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin önemli bir sağlık merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bunun yanında jeotermal alanında pilot üniversite seçilen üniversitemizin sağlık alanında hazırladığı üç proje kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Bu projeler hayata geçirildikçe bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ve üniversitemizin sağlık alanında ihtisaslaşmasına yol açacaktır.

Nihayet 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alan Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde olduğu gibi Tıp Fakültemiz Bütünleşik Kalite Yönetimi Sistemi ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemini başarıyla uygulayan ve bunu Ahilik geleneği ile birlikte içselleştiren bir kalite anlayışına sahiptir. Buna ek olarak, ilk mezunumuzla birlikte Tıp Eğitim Programının akreditasyon sürecini başlatacak olan Tıp Fakültemizin, yarının bu gününden çok daha güçlü olacağına olan inancımız tamdır.Ziraat Fakültemiz!

’’Projeleriyle Öne Çıkan Donanımlı Yeni Kuşak Ziraatçılar Yetiştiren Fakülte…’’

Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden, ülkemizi yeni üretim teknik ve teknolojilerin kullanıldığı modern tarım çağına hazırlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen yeni kuşak Ziraat Mühendislerini yetiştiriyor. Bilimsel ve sosyal faaliyetlerle zenginleşen eğitim anlayışı ile donanımlı bir üniversite kariyerine başlamak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ideal bir tercihe kapı aralıyor. 

Tecrübeli akademik ve idari kadrosuyla alanında Türkiye’nin en güçlü fakültelerinden biri olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde; 10 Profesör, 23 Doçent, 21 Dr. Öğr. Üyesi ve 10 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile eğitim ve araştırmalara rehberlik etmektedir. Fakültemizde yurt dışı ve yurt içinden 1000 civarında öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir.

Fakültemiz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile eğitimlerine devam etmekte olup şimdiye kadar binlerce öğrencimizi mezunu ederek kamu ve özel sektörde Türk tarımına büyük katkı sağlamaya devam etmektedir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Peyzaj Mimarlığı ve Zootekni Bölümlerinden oluşan toplam dokuz bölümde güçlü eğitim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi sahip olduğu; 20 sınıf, 22 laboratuvar, tam donanımlı mantar üretim tesisi, jeotermal ısıtmalı 1516 m2 venlo tip tam otomasyonlu modern cam Ar-Ge serası, 240 m2 gotik tip polikarbon topraksız tarım serası, 200 m2 polietilen süs bitkisi serası, vermikompost üretim tesisi, 50 dekar ceviz ve 10 dekar meyve bahçesi, Zootekini Bölümüne ait kanatlı üretim tesisi ve 850 dekar tarla bitkileri üretim ve araştırma alanı ile eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 

2016 yılında YÖK tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması kapsamında, tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yürütülen toplam altı projenin üçü Ziraat Fakültesinde yürütülmektedir. “Termal Seralarda Kümelenme Projesi”, “Kaba Yem Üretim Projesi” ve “Ceviz odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi” Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülmekte olup, projeler kapsamında oluşturulan modern ve kapsamlı altyapı Ziraat Fakültesinde eğitim, uygulama ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Fakültede bugüne kadar tamamlanan ve devam eden; TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TAGEM ve KOP destekli onlarca proje ile ülke tarımının gelişmesine katkı sağlanmaktadır.