Kaliteli Eğitimi Garantileyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini Aldı
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında yer alarak 12 üniversiteden biri olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini aldı. Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri v.b.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Yükseköğretimde akreditasyon ise akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın göreve geldiği günden bu yana sürdürülen kalite çalışmalarında önemli başarılar elde edildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite çalışmalarında gösterdiği başarı, üniversitemize “Kalite Yönetim Belgesine Sahip İlk ve Tek Devlet Üniversitesi” unvanını kazandırarak onun Türkiye Yükseköğretiminin rol modeli olmasını sağladı. Üniversitemizin kalite çalışmalarında gösterdiği özverili çalışmalar, YÖKAK’ın uygulamaya koyduğu ve tüm üniversitelerin almasının zorunlu olduğu Kurumsal Akreditasyon Belgesini almasına katkı sundu.

Kurumsal Akreditasyon Belgesi için başvuruda bulunan üniversitemizde Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımı ziyaretleri ile başladı. Ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamada değerlendirilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, üç aşamalı değerlendirmeler sonucunda olumlu geri dönüşler aldı. YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında 650 ve üzeri puana 5 yıl süreyle “tam akreditasyon”, 500 ila 649 puana da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” belgesi verilmesi planlandı. Bu planlanma çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı.

Rektör Karakaya: “Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi Üniversitemize Hayırlı Olsun”

Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayarak Türkiye Yükseköğretimine yeni bir yön çizen Kurumsal Akreditasyon Belgesinin üniversitemize hayırlı olmasını dileyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecine 2015 yılında başladıklarını ve 7 yılda büyük ve önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt parametresiyle 1000 puan üzerinden değerlendirildiklerini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin bu ölçütlerde değerlendirilerek tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini almayı hak ettiğini sözlerine ekledi.

Rektör Karakaya: “Uluslarasılaşmada Önemli Adımlar Atmaya Devam Ediyoruz”

5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip olan üniversitemizin beş yıl boyunca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda kaliteli üniversiteler kategorisinde yer alacağını belirten Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalitesini her alanda gösterdiğini ve öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde Kurumsal Akreditasyon Belgesinin etkili olacağını vurguladı. Üniversiteler için Kurumsal Akreditasyon Belgesinin oldukça önemli olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti: “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi eğitimde kaliteyi garantileyen bir üniversitedir. Öğrencileri hayata hazırlarken onların iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, çalışmalar ve uygulamalarla onların kaliteli bir üniversiteden mezun olmalarını istiyoruz. 5 yıl süreyle tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize, farklı ülkelerde faaliyet gösteren birçok kalite ajansının da dahil olduğu uluslararası geçerliliği olan bir belge verilecek. Üniversitemiz bu belge ve projelerle uluslarasılaşmada önemli adımlar atmaya devam ediyor. ”

Rektör Karakaya: “Kalite Çalışmalarında Hedefimiz Her Zaman Daha Yükseğe Çıkmak”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite süreçlerinde başarılı bir geçmişi olduğunu ve kaliteli eğitim hedefi ile bu yola çıktıklarını dile getiren Rektör Karakaya, üniversitemizin tüm Türkiye’ye model olan ilk yerli yazılım Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Projesi (AYDEP) ile hem kaliteli eğitimi garantilediklerini hem de Türkiye Yükseköğretiminin markası olduklarını vurguladı. Kalite sürecinin üniversitemizin her alanında yürütüldüğünü kaydeden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hedeflerinin her zaman daha yükseğe ilerlemek olduğunu belirterek çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam edeceklerini anlattı. Kalite çalışmalarındaki başarıları akademik ve idari personelinin özverili çalışmaları sayesinde elde ettiklerini de vurgulayan Rektör Karakaya, süreç boyunca verdikleri emeklerden dolayı tüm personele teşekkür etti.