Üniversitemiz YÖKAK Tarafından ”Kurumsal Akreditasyon Programı”na Alınan 12 Üniversiteden Biri Oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal
Akreditasyon Programı”nda yer alan 12 üniversiteden biri oldu. YÖKAK tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında bu yıl Üniversitemizin de aralarında  bulunduğu 12 üniversitenin kurumsal akreditasyon programına başvurusu onaylandı.

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı için YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları kendi aralarında yapacağı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamada değerlendirme yapacak. Üniversitemize Covid-19 Pandemisi nedeniyle Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında ön ziyaret uzaktan yapılacak olup, saha ziyareti ise karma değerlendirme yöntemi ile Ekim-Aralık ayları arasında gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt parametresiyle 1000 puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanacak. YÖKAK tarafından yapılacak bu değerlendirmeye göre; 650 ve üzeri puan üniversiteye 5 yıl süreyle “tam akreditasyon”, 500 ila 649 puan arasında puan alan üniversiteye iki yıl süreyle “koşullu akreditasyon” verilecek.

Rektör Karakaya: “Türkiye’de Yükseköğretim Alanında Öncülük Eden Üniversiteler Arasında Yer Alıyoruz’’

Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türk Yükseköğretim alanında yaşanılan değişimleri, kurumsal gelişim süreçlerini, bugüne kadar yakından takip ettiklerini, Türkiye’de yükseköğretim alanında öncülük eden üniversiteler arasında yer aldıklarını ifade etti. Rektör Karakaya, hayata geçirdikleri projelerle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini bölgeye, topluma, bilime ve insanlığa katkı yapan, geleceğin nitelikli insan gücünü yetiştiren bir yükseköğretim kurumu haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Üniversitemizin fiziki altyapısının günden güne büyüdüğüne dikkat çeken Rektör Karakaya, göreve geldiği günden bu yana üniversitemizin dört kat büyüdüğünü ve öğrencilerin derslik ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Rektör Karakaya: “Süreçleri Uzman Akademik ve İdari Personelimizle Yürütüyoruz”

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin iş akışları ve süreçlerinin sürekli tescil ettirildiğini vurgulayarak sürecin kapsamlı ilerlemesi için işinde uzman akademik ve idari personelden oluşan bir ekip kurduklarını söyledi. Birimlerin süreç performanslarının belirli aralıklarla raporlandırılarak üst yönetim tarafından gözden geçirilmesinin yapıldığını anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yetkili birimlerin ve personelin çalıştığını vurguladı. Karakaya, özgün olarak geliştirdikleri Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile birçok kamu kurum ve kuruluşuna da örnek olduklarını da dile getirdi. Sözlerinin sonunda YÖKAK “Kurumsal Akreditasyon Programı”na başvurularının onaylanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Karakaya, çalışmalarda emeği olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü