Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) Türk Yükseköğretim sistemine kazandırdığı projelerden biri olan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" 2016 yılından bu yana ilgili üniversitelerle başarıyla yürütülüyor. Üniversitelerin ihtisas alanlarına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin genel bilgiler almak amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında 15 Nisan 2021 tarihinde online bir toplantı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite rektörleri ve YÖK Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Saraç, yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan projenin 2016 yılında uygulamaya konulduğunu ve ‘birlikte çalışma, birlikte hareket etme’ düşüncesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı. İhtisaslaşan üniversitelerin tecrübe paylaşımında bulunmasının önemine değinen Saraç, bölgesel kalkınma dinamiklerini destekleyen çalışmaların bu proje ile hayata geçirildiğini ifade etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Üniversitemizin 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiğinden bu yana birçok projenin hayat bulduğunu ifade etti.

Üniversitemizde bu kapsamda Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretimi, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM/GETAT), Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) ve Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı projeleri devam etmektedir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yürüttüğü projeler Kırşehir’in ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz On Birinci Kalkınma Planı hedefleri kapsamında bölgesel misyonuna devam etmekte, Kırşehir’in değerlerini markalaştırmak, bölgeye katkı sunmak ve Kırşehir’i cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.