Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ders müfredatında yeralan ve teorik olarak verilen dersler kapsamında yerbilimsel şekillerin daha iyi anlaşılması, algılanması, yorumlanabilmesi için planlanan gezilerin ilkini 10 Mayıs 2015 tarihinde Kırşehir’in kuzeybatısında bulunan Naldöken Dağı’na yaptı. Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Lütfi Nazik, öğretim görevlisi Murat Poyraz ve araştırma görevlileri Dilek Ferudun Kırbuğa ile Şakir Fural rehberliğinde yapılan araştırma gezisinde öğrencilerimiz ülkemizin en yaşlı kayaçlarını oluşturan Kırşehir Masifi’ne ait metamorfik kayaçlardan meydana gelen ve ova seviyesinden 1500 metre yüksekliklere kadar ulaşan zirveleri bulunan Naldöken Dağı’nın subölümü çizgisini oluşturan sırtları üzerinde yaklaşık 16 km iniş-çıkışlar yaparak bölgesel coğrafya, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrolojik oluşum ve gelişim özellikleri ile bitki topluluğuna gözlemlediler. Ayrıca, bölgeyi oluşturan değişik kayaçlardan laboratuvarda incelenmek üzere örnekler topladılar.
Coğrafya Bölümü araştırma ve inceleme gezilerinin ikinci sırasında 16 Mayıs’ta Kaman ve Hirfanlı Barajı Havzası, üçüncü sırada ise 19 Mayıs’ta Maden Tetkik Arama(MTA) Tabiat Müzesi’ne yapılacaktır.