Kıymetli öğretim elemanları,

Üniversitemiz, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ölçütlerini düzenlemek ve ilgili yönergeyi güncellemek adına tüm akademik birimlerden öneriler alınarak hazırlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesini şeffaflık ilkesi gereği görüşlerinize sunuyoruz.

Bu konuda tüm fikir ve önerileriniz, düzenlemenin kalıcı ve güncel olması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda siz paydaşlarımızın geri bildirimlerini 5 Nisan 2024 tarihine kadar  adresine e-posta ile göndermenizi bekliyoruz.

Değerli katkı ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi Tıklayınız

EK_1_Puanlama Tablosu Tıklayınız

EK_2_Puanlama Tablosu Güzel Sanatlar Temel Alanı Özel Başvuru Koşulları Tıklayınız

EK_3_Kurumsal Katkı ve Diğer Akademik Faaliyetler Tıklayınız

 

KAEU Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri Belirleme Komisyonu