Üniversitemiz tarafından 11.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 58 adet sözleşmeli personel ilanımıza yapılan başvurular sonucunda asıl olarak yerleşen ve 12.01.2024-26.01.2024 tarihleri arasında belgelerini teslim etmeleri istenilen adaylardan belgelerini teslim etmeyen ve göreve başlamayacak olanların yerine yerleşmeye hak kazanan yedek adayların bilgileri aşağıda listelenmiştir.

Listede ismi olan adayların, 16.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenler veya yerleşme hakkından vazgeçtiğini yazılı olarak bildiren adayların yerine yedek listeden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların belge kontrolünün ve hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu olması halinde kendisiyle sözleşme yapılabilmesi amacıyla bildirimde bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Not: Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BÜRO PERSONELİ (Lisans) (2023-1/01)

SN

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

KPSS PUANI

DURUMU

1.

107*****126

MEL*** BOR******

76,58080

1.Yedek

2.

572*****598

MAH*** GÜN******

76,43496

2.Yedek

3.

208*****718

BET*** TAŞ******

76,30650

3.Yedek

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Lisans) (2023-1/02)

SN

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

KPSS PUANI

DURUMU

1.

332*****756

HAS*** ELM******

74,51813

1.Yedek

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Ortaöğretim) (2023-1/03)

SN

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

KPSS PUANI

DURUMU

1.

388*****280

CEL*** CAN***GÜN***

73,78965

1.Yedek


DESTEK PERSONELİ (Temizlik) (2023-1/08)

SN

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

KPSS PUANI

DURUMU

1.

250*****434

YAH*** ŞİM******

78,13317

1.Yedek


İSTENİLEN BELGELER:

  1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Formu (bu duyurunun altında yayınlanan form kullanılacaktır)
  2. Özgeçmiş (bu duyurunun altında yayınlanan form kullanılacaktır)
  3. Fotoğraf (4 adet-son altı ay içerisinde çekilmiş)
  4. İkametgâh Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
  5. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile İşyeri Unvan Listesi
  6. Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi ile görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi”
  7. Sağlık Kurulu Raporu (Kamu Hastanelerinden alınacaktır. Sağlık Kurulu Raporunda hekimlerden en az biri Psikiyatri dalından olmak zorundadır.)

- Adayın başvurduğu pozisyona ilişkin görevini yapmasına engel herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

- Başvuru Formunda adayın askerlik durumu “muaf” olarak belirtilmişse, Sağlık Kurulu Raporunda adayın muafiyete ilişkin durumunun görevini devamlı yapmasına engel olup olmadığı açıkça belirtilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Atama Başvuru Formu için tıklayınız

Özgeçmiş için tıklayınız

 

ÖNEMLİ NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 nci maddesinin (b) fıkrasında; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır.