Değerli Öğretim Elemanları,

17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 7. madde 9. fıkra gereği tebliğlerin sunulduğu kongrelerle ilgili etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekmektedir. Bu duruma istinaden 2023 faaliyetleri kapsamında tebliğ kategorisiyle Akademik Teşvik Ödeneğine başvuru yapmak isteyen öğretim elemanlarının mağduriyetlerini engellemek adına dilekçe ve gerekli evrakla Genel Sekreterliğe başvurmaları gerekmektedir. Sunulan belge ve bilgilerin Akademik Teşvik Yönetmeliğinde Madde 7/9’da tanımlanan koşullara uygunluğunu değerlendirmeye yeterli düzeyde bilgi ihtiva etmesi önemlidir. Öğretim elemanlarının bu başvuruyu 29 Aralık 2023 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Not:
Başvuruda kanıtlayıcı belgeler fiziki veya flash bellek / CD olarak verilecektir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun nihai kararının takibi konusunda başvuru yapan ilgili öğretim elemanı sorumludur. Ortak yazarlı çalışmalarda tek bir araştırmacının dilekçe vermesi yeterlidir. Bu nihai kararın bildirideki her bir öğretim elemanın akademik teşvik başvuru dosyasına konulması zorunludur.

Kanıtlayıcı Belgeler İçin Tıklayınız.
İlgili Yönetmelik Maddesi İçin Tıklayınız.