2023-2026 Dönemi Banka Maaş Promosyon İhale Şartnamesi
Banka Maaş Promosyonu İhale Davet Yazısı_Ustyazi
Ek-1 Yetki Formu
EK- 2 Teklif Mektubu