Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi “madde 13 de yer alan her yıl Aralık ayı içinde, ilgili yönetmelikteki (5) sayılı cetvele uygun başvuru beyannamelerini doldurarak, ilgili birime başvurur.” hükmüne istinaden Üniversitemiz lojmanları için müracaat etmek isteyen personel https://idari.ahievran.edu.tr/default/epdf/KamuKonutlariTahsisTalepBeyannamesi/tr/41 linkinden gerekli evrakları doldurup kendi birimleri üzerinden Lojman Giriş Çıkış İş Akışı doğrultusunda İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Destek İşleri Şube Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Üniversitemiz bünyesindeki lojmanların tamamı tahsisli durumdadır, müracaatlar 2023 yılı içerisinde boşalma olması halinde değerlendirilecektir.

Not:
1- Konut tahsisinde personelin başvuru esnasındaki unvan ve idari görevine göre puanlama ve sıralama yapılacaktır. Yıl içerisindeki unvan ve idari görevlerde olan değişiklikler için Lojman Puan Çizelgesinde güncelleme yapılmayacaktır.

2- Vekâleten yapılan idari görevlendirmeler değerlendirilmede dikkate alınmayacaktır

3- Lojman doluluk oranı Aralık ayı itibari ile %100’dür.