Üniversitemiz hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında akademik personele yönelik olarak 20-21 Ocak 2022 tarihlerinde (saat 14:00-16:00) uzaktan erişim yoluyla elektronik ortamda Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç tarafından “TUBİTAK Proje Yazma” adlı eğitim düzenlenecektir. İlanen duyurulur.