Üniversitemizde 19.12.2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavlarına ilgili Yönetmelik uyarınca yapılan itirazlar Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından değerlendirilmiş ve itirazlar sonucunda yeniden değerlendirilen yazılı sınav kesin sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Cevap kâğıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kâğıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan edilmiştir.

Adayların sınav sorularına yaptıkları itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiş olup ilgili personele ayrıca cevap verilmeyecektir.

Ayrıca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları Sınav Kurulunca belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak olup sözlü sınav yeri ve tarihi daha sonra Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

1. Yazılı Sınav Kesin Sonuçları

2. İtiraz Değerlendirme Tablosu