3 Ocak 2022 tarihinde Akademik Teşvik Ödeneği Takvimi’nin ilanı ile başlayan Akademik Teşvik Süreci, Bölüm/Ana Bilim/Ana Sanat Dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’nun değerlendirme çalışmaları ile Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun çalışmaları sonrasında sona erecektir.

Akademik teşvik başvurusu yapan öğretim elemanlarının Puan hesaplamalarını YÖKSİS Akademik Teşvik Başvuru Robotu ile yapmaları, gerekli bilgi ve belgeleri eklemeleri ve imzalı çıktılarını dosyalarına koyarak, kadrolarının bulunduğu Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na sunmaları gerekmektedir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak Rektörlüğe bağlı bölümlerde Bölüm Başkanı, Fakültelerde Dekan, diğer birimlerde ise Müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na ilan edilen takvime uygun olarak göndermelidir.

  AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME
  DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU


2021 Yılına Ait Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Tutanağı ve Puan Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.
Akademik Teşvik Ödeneği Takvimine ulaşmak için tıklayınız.
Teşvik Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız. 
Akademik Teşvik Yönergesine ulaşmak için tıklayınız. 
Akademik Teşvik Ek Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.