Karar Tarihi : 06.09.2021
Karar No      : 2021/…9…

Üniversitemiz COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) 31.08.2021-06.09.2021 tarihlerinde Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda toplanmış olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi ve Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi ile 23.08.2021 tarihli 2021/42 ve 01.09.2021 2021/43 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

1)
COVID-19 salgını halen devam etmekte olup aşılama programları salgının sınırlandırılması ve risklerin azaltılması için çok önemlidir. Bu sebeple tüm akademik ve idari personelimizin ve öğrencilerimizin aşılarını tamamlamalarının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde risklerin azaltılması ve kesintiye uğramaması için gereklidir. Bu bağlamda Üniversitemizin maske, mesafe ve hijyen uygulamaları yanında aşılama programlarını güçlü bir şekilde desteklediğini mensuplarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına,

2)
COVID-19 aşıları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bu sebeple Üniversite’nin kapalı mekanlarının tümünde maske, mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulanmasına, özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmasına, dersler sırasında yüksek sesle sürekli konuşarak ders veya faaliyet yürütmekte olan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin maske yerine siperlik kullanabileceğine,

3)
Yüz yüze yapılan derslere katılmak için aşı kartı ibraz edilmesine, aşı kartı olmaması durumunda en fazla 3 gün içerisinde yapılmış olan negatif PCR testinin ibraz edilmesine, kontrollerin ilgili akademik ve idari birimler tarafından yürütülmesine,

4)
Yüz yüze yapılan derslerde sosyal mesafe kurallarının dikkate alınmasına, derslerin COVID-19 salgın önlemleri kapsamında önerilen sayıda öğrenci ile seyreltilmiş sınıflarda mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılmasına, oturma düzeninin önceden belirlenmesine ve kişiler arası en az 1 metre mesafe olacak şekilde planlanmasına,  faaliyet ve uygulamalara göre mesafenin artırılabilmesine, çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılmasına, derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten uyarı içeren bilgilendirme materyallerine yer verilmesine,

5)
Yüz yüze derslerin blok ders yerine salonun büyüklüğüne göre dersler arasında en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılmasının sağlanmasına, derslik ve laboratuvarların sık sık havalandırılması konusuna hassasiyet gösterilmesine,
 
6) Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan ortak kullanım alanlarında öğrencilerin, akademik ve idari personellerin aşı kartı, PCR testi, HES kodu sorgulama ve maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulamalarının ilgili akademik ve idari birimler tarafından yürütülmesine, yerleşkelerimize dışardan gelen misafirlerimizin sorgulamalarının ise yerleşke giriş noktalarında güvenlik personelleri tarafından yapılmasına, yerleşke giriş ve çıkışlarında ve ortak kullanım alanlarda yığılmaların önlemesi için gerekli önlemlerin alınmasına,

7)
Üniversitemiz yerleşkeleri içinde ortak kullanım alanlarının girişlerinde el antiseptiği yerleştirilmesine,  ortak kullanım alanlarının düzenli olarak temizlenmesine, masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin sık temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat edilmesine, kapalı mekanların sık sık havalandırılmasına, damlacık partiküllerinin yayılmasına yol açacağı için içinde toplu bulunulan kapalı mekanlarda klima ve vantilatörlerin kapalı olmasına, merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırmasının mümkünse %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin zamanında yapılmasına,

8)
Personel servislerinde maske, mesafe, hijyen kurallarına hassasiyetle uyulmasına, servis araçlarının düzenli olarak temizliğinin ve havalandırılmasının yapılmasına,

9)
Üniversitemiz yerleşkelerinde COVID-19 korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmesine, eğitim öğretim dönemi başında derslerin ilk haftasında oryantasyon eğitimi kapsamında COVID-19 ve aşılama konusunu ve enfeksiyon kontrol önlemlerini ele alan bilgilendirme yapılmasına,

10)
Üniversite yerleşkelerinde bütün iş ve işlemlerin Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi ve Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖREVİ

ADI SOYADI

İMZA

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

 

BAŞKAN YARD.

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

 

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

 

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

 

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

 

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZTÜRK

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

 

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Savaş ÇETİNER

 

ÜYE

Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

 

ÜYE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL

 

ÜYE

Basın Müşaviri Vahit ÖZDEMİR

 

ÜYE

Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT

 

Raportör

Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI

 

Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi Ağustos 2021
Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Kılavuzu Ağustos 2021
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2021-42
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2021-43