Düzenlenen eğitim Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdarecilerine yöneliktir.