Öğretim Üyemiz Moğolistan’da Sempozyuma Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında “Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu”na katıldı. 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da düzenlenen sempozyumda Bekki, “Köl Tigin Anıtına Bir Destan Metni Olarak Yaklaşmak” başlıklı bildirisini sundu.