Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Londra’da Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuraydın Özlem 26. Uluslararası Endoskopik Cerrahi Avrupa Derneği Kongresine katıldı. 31 Mayıs 2018 tarihinde Londra’da düzenlenen kongrede Özlem, The Comparıson Of Dıagnoses Of Pre Intra And Postoperatıve Appendıcıtıs, Foreıgn Body In Gastroıntestınal System; Case Serıes, A Comperatıve Analysıs Of The Patıents Who Operated Laparoscopıc Or Open Method For Acute Appendıcıtıs, A Double Cystıc Duct(Dcd) Detected In Surgıcal Specımen After Completıng Laparoscopıc Cholecystectomy(Lc): A Case Report, Experıence In Cases Wıth Lagb That Cause Complıcatıon And Have To Remove başlıklı bildirilerini sundu.