TÜBİTAK Üniversitemizin Bir Projesini Daha Desteklemeye Değer Buldu

Projeleri ve başarıları ile adından söz ettiren üniversitemizin yeni bir projesi daha TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ile Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Eğitsel Robotik Uygulamaları" isimli proje önerisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında yürütülecek olan projede üniversitemiz öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Murat Işık, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırakaya, Dr. Öğr. Üyesi Didem Alsancak Sırakaya ve Öğr. Gör. Hava Bozdayı eğitmen olarak yer alıyor.

Proje hakkında bilgiler veren Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç, proje ile teknoloji çağının içine doğan 21. yüzyıl çocuklarını, çağın gereksinimlerine göre hayata hazırlama görevi üstlenen ve okul çağlarının ilk yıllarında onlara gereken bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan sınıf öğretmenlerinin çağın teknolojik eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladıklarını belirtti. İçinde bulunduğumuz dijital çağda her türlü teknolojik donanımla sınıf ortamına giren öğrencilere, eğitim sürecinde rehberlik edecek öğretmenlerin bu becerilerden yoksun olmasının göz ardı edilemez bir problem olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, bu sebeple projenin hedef kitlesinin sınıf öğretmenleri olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç açıklamasına şöyle devam etti: “Yedi gün sürecek bu proje ile öğrencilerin ilk eğitim yıllarında onlara rehberlik edecek sınıf öğretmenlerine çağın eğitim anlayışı olan FeTeMM eğitim yaklaşımı ışığında eğitsel robotik kitler tanıtılacak ve bu robotik kitlerle birçok FeTeMM uygulaması yaptırılacaktır. Projede eğitsel robotik kitlerin çeşitleri, mekanik tasarımı, programlanması, algoritma oluşturma becerisi ve tüm bunları ilkokul programlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirerek kendi eğitsel robotik materyallerini hazırlama becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Eğitimler sonunda katılımcı öğretmenler müfredat içeriklerini kazandırmaya yönelik bir robotik proje tasarlayacaktır. Robotik projelerin hazırlanması aşamasından önce öğretmenler bilimsel araştırma yöntemlerinden Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ve İşleyişi hakkında bilgilendirilecektir. Proje sonunda Tasarım Tabanlı Araştırma yönteminin tüm basamaklarını kullanarak bilimsel bir süreç eşliğinde müfredata yönelik bir robotik proje geliştirecek ve bunu paylaşacaklardır.” 

2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda düzenlenecek etkinliklere, Kırşehir’de görev yapan 20 ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğretmeni katılımcı olarak seçilecek.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye http://www.egitselrobotik.com/ adresinden ulaşılabilir.