Üniversitemizde Türkiye’de Mülteciler ve Göçmenler Konulu Toplantı Düzenlendi

Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ortaklığında “Türkiye’de Mülteciler ve Göçmenler” konulu bir çalışma toplantısı düzenlendi. 17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıya Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Güreşci, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı, İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şener, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Levent Taş ve öğrenciler katıldı.