Yüksek Lisans Öğrencilerimiz İstanbul’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Cazibe Aydoğan ile Demet Ceyhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ile birlikte İstanbul’da uluslararası kongreye katıldılar. 10 - 12 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde ve Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (MABKAM) tarafından düzenlenen 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresinde öğrencilerimizden Cazibe Aydoğan “Bölgesel Planlamada Kültür Varlıklarını Korumanın Önemi" başlıklı bildirisini, Demet Ceyhan ise “Bölge Kalkınmada Yerel Hizmet Birliklerinin Önemi (İç Anadolu Belediyeler Birliği)” başlıklı bildirisini sundu.