Eğitim Fakültesinde Kurumsal Aidiyet ve Bağlılık Semineri Verildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay akademik personele “Kurumsal Aidiyet ve Bağlılık” konulu bir seminer verdi. Seminer, 5 Kasım 2015 tarihinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Refik Balay, bilginin ve paylaşmanın üzerinde durduğu konuşmasında bilgiyi paylaşmanın önemini şu şekilde vurguladı: “Kurum kültürü oluşturmada, kurum kültürünü zenginleştirmede önemli araçlardan bir tanesi öğrenmeyi yaygınlaştırma, paylaşma, herkes için ulaşılabilir hale getirmektir.”

Dekan Balay, kuruma aidiyet ve bağlılığın bilgi ve beceri ile birleştiği zaman kişinin kendine, alanına, kurumuna ve ülkesine faydalı olacağını, başarısının artacağını vurguladı. Başarı ve bilgiyi yaymak için iletişimin çok büyük bir rol oynadığını belirten Dekan Prof. Dr. Refik Balay, bu seminerlerin her ay düzenleneceğini söyledi.