Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Merve Turpçu 21- 23 Mayıs 2015 tarihlerinde Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen “4th International Vocational Schools Symposium (UMYOS)” sempozyumuna katıldı. Turpçu sempozyumda “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Yüksekokuluna İlişkin Algılarının Metafor Aracılığıyla Analizi (Analysis of Vocational School Students’ Perceptions About Vocational Schools Through Metaphors)” konulu bildiri sundu.