Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ve Yrd. Doç. Hande Kılıçarslan 10-14 Haziran 2015 tarihinde Bükreş’te düzenlenen “III. Romanya’da Türk Kültürünün İzleri” sempozyumu’na katıldı. Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez karma Türk sanatı sergisine eseriyle, Yrd. Doç. Hande Kılıçarslan ise “Nevşehir İli Ürgüp İlçesinde Yapılan Nahıl Adetinin Yeri” ve “Halk Kültüründe Balıkçılık” başlıklı bildiri ve eseriyle katıldı.