Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Şaziye Dinçer Bahadır 10-13 Haziran 2015 tarihlerinde Malatya’da düzenlenen IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi’ne katıldı. Öğretim elemanımız kongrede “XVIII. Yüzyılda Yazılmış Bir Tıp Metni: “Netîcetü’l-Fikriyye fî Tedbîr-i Velâdeti’l-Bikriyye” konulu sunum gerçekleştirdi.