Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Başar Altuntaş, Anadolu Üniversitesi ile Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği tarafından Eskişehir’de 10-13 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen “20. Ulusal Pazarlama Kongresi”ne katıldı. Altuntaş kongrede “Örtülü Pazarlama Stratejisi ve Örtülü Pazarlama İletişim Modeli Önerisi” ve “Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması” adlı iki bildiri sundu.