Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Ayla Ünsal, 27-29 Mayıs 2015 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen “Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi’ne (Kanıttan Uygulamaya)” katıldı.
Doç. Dr. Ayla Ünsal kongrede “Geleneksel Tıp ve Uygulamaları ile İlgili Mevzuat-Yasa ve Mevcut Durum” isimli panelin oturum başkanlığını yaptı. Ünsal, kongrede ayrıca meslektaşları ile birlikte hazırladığı “Türkiye’deki Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamalarına İlişkin Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi” isimli bildiriyi sundu.