Öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Fatih Çelik ve öğretim görevlimiz Evrim Ağaçdelen 21-23 Mayıs 2015 tarihinde Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen “4th International Vocational Schools Symposium (UMYOS)” sempozyumuna katıldı. Öğretim elemanlarımız sempozyumda “Genç İstihdamı Bağlamında Mesleki Eğitim ve Sektör İlişkisinin Önemi (The Importance of the Vocational Education-Sector Relationship in the Context of Youth Employment)” konulu bildiri sundular.