Üniversitemiz Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğr. Gör. Dr. Serdal Baltacı, 16-18 Mayıs 2015 tarihinde Adıyaman Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2”ye katıldı. Dr. Serdal Baltacı, sempozyumda “Vektörel Çarpımın GeoGebra Dinamik Yazılımı ile Öğrenilmesi Sürecinden Yansımalar: Eğitim Fakültesi Örneği”, “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Olasılık Problemlerini Çözme Süreçlerinin İncelenmesi” ve “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinliği Tasarlama Deneyimlerine İlişkin Görüşleri” konulu bildiri sundu.