Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğr. Gör. Dr. İlknur Bekem, 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde “VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi”ne katıldı. Bekem, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından Çukurova Üniversitesinde düzenlenen kongrede “Yükseköğretimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Bir Alan Araştırması: Mühendislik Eğitimi” isimli poster bildiri sundu. Dr. İlknur Bekem, 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde de Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen “4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu”na katılarak “Kimyasal Katkılardaki Hidroliz Sürecinin Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisi” ve “Endüstriyel Atık Kullanımının 700 °C Yüksek Sıcaklıkta Beton Basınç Dayanımına Etkisi” isimli sözlü bildiri sundu. Bekem, 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde katıldığı Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen “II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunda (ISBS 2015) ise “Yapılarda Sürdürülebilirlik Ölçütleri Kapsamında Yangın Olaylarının İncelenmesi” ve “İnce Agrega İkamesi Olarak Kalsit Kullanımının Beton Sürdürülebilirliğine Etkisi” isimli sözlü bildiri sundu.