Ahi Evran üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. Serap Tuncer ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu “II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu”na katıldılar. Bursa Kent Konseyi koordinasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. A. Serap Tuncer “Yerel Özerklik Perspektifinden Yerel Meclis ve Kent Konseylerinin İşlevselliğine Bakış” konulu bildiri sundu. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu ise “Yerel Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Konseyleri: Kırşehir Kent Konseyi Örneği Üzerinden Uygulamalı Bir Çalışma” başlıklı poster bildiri sundu.