Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Kırşehir Defterdarlığı personeline yönelik olarak mesleki eğitim ve gelişim semineri verdi. 30 Mart 2015 tarihinde İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine Kırşehir Defterdarlığının yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Personele yönelik olarak motivasyonu arttırma ve kişisel gelişimi sağlama amacıyla verilen mesleki eğitim ve gelişim seminerinde Kocaoğlu, öncelikle “Beden Dili” üzerine bir sunum yaptı. Bu sunumda, genel iletişim süreci içerisinde beden dilinin öneminin büyük olduğunu ve beden dili ile verdiğimiz mesajların doğru anlaşılması sayesinde çok daha etkili bir iletişim kurma imkânına sahip olunacağını ifade etti. Daha sonra “Zaman Yönetimi” üzerine bir konuşma yapan Kocaoğlu, hem günlük hayatta hem de iş hayatında zamanın daha iyi nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin önerilerde bulundu.