Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. Serap Tuncer, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 28 Ocak 2015 tarihinde Ankara Meyra Palace Otel’de gerçekleştirilen “TAYSB Strateji Geliştirme Çalıştayı”na katıldı.
“TAYSB Strateji Geliştirme Çalıştayı”nda afet ile etkileşen taraflar bir araya getirilerek, ülkemizin uzun vadeli afet yönetim stratejilerinin oluşturulması için fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda, mevzuat hazırlama, afet sigortacılığı, uluslararası gelişmeler ve düzenlemelerin izlenmesi, yapı denetim sistemi, kentsel dönüşüm, uluslararası yardımlar, yerel deprem danışma kurulu gibi alanlar tek tek değerlendirildi.