Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. Serap Tunçer, Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, “Herkes İçin Spor Çalıştayı”na katıldı. 10-12 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda “Kent Sağlığı ve Sağlıklı Kentler” ile “Belediyelerin Engellilere Özgü Politikaları” konulu yayınlanmış çalışmaları bulunan Tunçer, çalıştayın “Yönetim-Organizasyon Grubu”nda rol aldı.
Çalıştayda “Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Modeli Oluşturma” ve “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Herkes İçin Spor Faaliyetlerinde Belediyelerde Yeniden Yapılanma” konulu sunumlar ve genel öneriler tartışıldı. Sporun sadece profesyonel bir meslek olarak yapılması değil; tüm halk kesiminin etkin aktif yaşama özendirilmesi için yerel yönetimlerin yapması gerekenlerin değerlendirildiği toplantılarda, katılımcılar da toplantı aralarında spor etkinlikleri gerçekleştirdiler.